Organizace SZZ - LS 2022/23

Organizace SZZ Teoreticko-výzkumná psychologie LS 2022-23

Státní zkoušky studijního programu Teoreticko-výzkumná psychologie tvoří 4 části, které student vykonává ve třech samostatných zkušebních dnech:


Den 1. Psychologie

(SZZ 1)

Státní závěrečná zkouška Psychologie vychází z obsahu povinných předmětů profilujícího základu: Vývojová psychologie – teorie a metody výzkumu, Sociální psychologie – výzkum a aplikace, Obecná psychologie, Behaviorální a evoluční psychologie, Psychologie osobnosti – teorie a metody výzkumu, Psychofyziologie a neuropsychologie.


Přípravu ke zkoušce strukturuje celkem 36 otázek rozdělených do tří tematických segmentů:

• Vývojová psychologie + Sociální psychologie (12 otázek)

• Behaviorální a evoluční psychologie + Psychofyziologie a neuropsychologie (12 otázek)

• Obecná psychologie a psychologie osobnosti (12 otázek)


Student si ke zkoušce vylosuje tři tematické okruhy, z každého segmentu této SZZ jeden. Přistupuje k přípravě v rozsahu cca 15 minut a následně vykonává ústní zkoušku. Prověření znalostí předpokládá nejen prezentaci znalostí, ale i schopnost studenta uchopit téma, ve kterém je zkoušen, jako téma současného výzkumu. Na každou otázku je vyhrazeno 15 minut.


Den 2.

Psychologická metodologie (SZZ 2)

Státní zkouška z Metodologie výzkumu v psychologii vychází z předmětů:

• Metody výzkumu v psychologii I.

• Metody výzkumu v psychologii II.

• Etika v psychologickém výzkumu


Student si ke zkoušce losuje dva z dvaceti nabízených okruhů. Má 15 minut na přípravu a následně přistupuje k ústní zkoušce. Prověření znalostí jednotlivých témat předpokládá nejen prezentaci znalostí, ale i schopnost studenta uchopit téma, ve kterém je zkoušen, pomocí příkladů ze současného výzkumu. Na každou otázku je v průběhu zkoušky vyhrazeno 15minut.


Realizace výzkumného projektu v psychologii (SZZ 3)

Státní zkouška Návrh výzkumného projektu v psychologii vychází z předmětů:

• Účast na výzkumu

• Výzkumná praxe I.

• Výzkumná praxe II

• Etika v psychologickém výzkumu

• Psychometrika


Student při přihlášce k SZZ odevzdává portfolio, které obsahuje návrh a prezentaci projektu výzkumu z tematické oblasti odlišné od projektu diplomové práce. Portfolio zpracovává student v anglickém jazyce dle předepsané struktury (viz dále v textu). Portfolio je podkladem pro rozpravu u SZZ, rozprava k návrhu výzkumného projektu je realizována v českém jazyce s cílem diskutovat metodologické, etické o praktické aspekty navrhovaného projektu.


Den 3.

Obhajoba diplomové práce (SZZ 4)

Struktura obhajoby: 10 minut představení projektu diplomové práce, cca 10 minut prezentace posudků vedoucího práce a oponenta, cca 15 minut obhajoba studenta, diskuse nad diplomovým projektem cca 25 minut.


Poslední změna: 28. únor 2023 13:52 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám