• Lidé
 • PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.

PhDr. Miroslava Nováková Schöffelová, Ph.D.
Kontakt a konzultační hodiny


 • Miroslava.NovakovaSchoeffelova@fhs.cuni.cz

 • pro konzultační hodiny viz SIS


Odborné zájmy


 • Jazykový vývoj, jazykové schopnosti

 • Pregramotnost a gramotnost

 • Intervence v oblasti jazykových a gramotnostních dovedností


Předměty vyučované ve studijním programu


 • Vývojová psychologie – teorie a metody výzkumu (YMPP005)


Vzdělání a pracovní zkušenosti


 • 2008–2011: Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě, Katedra logopedie: Early stage researcher in 7 FP EU Marie Curie Initial Training Network project

 • 2013: Ph.D. v režimu co-tutelle na dvou spolupracujících fakultách z pedagogické psychologie, Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy a Pedagogická fakulta Univerzity Komenského v Bratislavě

 • 2012–nyní: Vysoká škola chemicko-technologická, Ústav učitelství a humanitních věd

 • 2012–2019: Pražská vysoká škola psychosociálních studií

 • 2019–nyní: Fakulta humanitních studií UK, Katedra psychologie a věd o životě


Nejvýznamnější grantové projekty


 • TAČR: Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku (TL02000174) Fakulta Humanitních studií Univerzit Karlovy – členka týmu

 • Progress Q17 – Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy (Příprava učitele a učitelská profese v kontextu vědy a výzkumu): Aplikace tréninku jazykových schopností dle D. B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením – členka týmu

 • 7 FP EU Marie Curie Initial Training Network project: Enhancing literacy development in European languages – ELDEL – Early stage researcher

 • Kritická místa matematiky na základní škole, Pedagogická fakulta UK (GAČR P407/11/1740) – členka týmu


Vybrané publikace


 • NOVÁKOVÁ, Ivana, Miroslava NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ a Marína MIKULAJOVÁ. Když dítě vidí, co má slyšet: Trénink jazykových schopností dle D.B. Elkonina u dětí se sluchovým postižením. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta, 2020. ISBN ISBN 978-80-7603-184-5.

 • GAGARINA, Natalia et al., 2020. MAIN: Multilingual Assessment Instrument for Narratives – Revised version. Materials for use. ZAS Papers in Linguistics, 64. Czech version. Translated and adapted by Nováková Schöffelová, M. & Mikulajová, M.

 • NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ, Miroslava. DIAGNOSTIKA NARATIVNÍCH SCHOPNOSTÍ A ČESKÁ ADAPTACE NÁSTROJE MAIN. Listy klinické logopedie. 2020(2), 124-135. ISSN 2570-6179.

 • NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ, Miroslava. Příprava dětí s dysfázií na čtení a psaní. Listy klinické logopedie. 2019, 2019(1), 18-24. ISSN ISSN 2570-6179.

 • NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ, Miroslava. Porozumění větám v mladším školním věku. In MIKULAJOVÁ, Marína. Utváranie ranej gramotnosti v norme a patológii. Brno: Sokrates, 2018. ISBN 978-80-86572-82-6.

 • NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ, Miroslava a Marína MIKULAJOVÁ. Proč a jak stimulovat dovednosti předcházející čtení a psaní. In: KREJČOVÁ, Lenka a Václav MERTIN. Škola jako místo setkávání 2016 aneb učení je zábavné a inspirativní v každém věku. Praha: Filozofická fakulta Univerzity Karolovy v Praze, 2016, s. 69-76. ISBN 978-80-7308-643-5.

 • MIKULAJOVÁ, Marína, Miroslava NOVÁKOVÁ SCHÖFFELOVÁ, Oľga TOKÁROVÁ a Anna DOSTÁLOVÁ. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina Předgrafémová a grafémová etapa. 2. Praha: Centrum ROZUM v.o.s., 2016. ISBN 978-80-260-8261-3.

 • MARKOVÁ, Jana, Zsolt CSÉFALVAY, Marína MIKULAJOVÁ a Miroslava SCHÖFFELOVÁ. Analýza porozumenia viet v slovenčině: Test porozumenia viet s normami. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, 2015. ISBN 978-80-223-3797-7

 • CARAVOLAS, Markéta, Arne LERVÅG, Petroula MOUSIKOU, Corina EFRIM, Miroslav LITAVSKÝ, Eduardo ONOCHIE-QUINTANILLA, Nayme SALAS, Miroslava SCHOFFELOVÁ, Sylvia DEFIOR, Marína MIKULAJOVÁ, Gabriela SEIDLOVÁ-MÁLKOVÁ a Charles HULME. Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological science. 2012. DOI: 10.1177/0956797611434536.

 • SCHOFFELOVÁ, Miroslava a Marína MIKULAJOVÁ. Vývoj různých aspektů čtení ve slovenštině. Pedagogika. roč. 2012, 1-2, s. 111-125. ISSN 0031-3815.


FOTO: Jan Jirkovský


Poslední změna: 15. listopad 2021 11:07 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám