• Lidé
 • Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.

Mgr. Lenka Martinec Nováková, Ph.D.FOTO: Dagmar PlotěnáLenka Martinec Nováková (*1984) je odbornou asistentkou na Katedře psychologie a věd o životě Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy (od r. 2013) a výzkumnou pracovnicí na Národním ústavu duševního zdraví (od 2015). Věnuje se převážně výzkumu chemických smyslů (čichu, chuti a trigeminového dráždění), konkrétně zejména studiím ontogeneze smyslového vnímání, percepčního učení, smyslové integrace a faktorů přispívajících k inter- i intra-individuální variabilitě v chemorecepci, a to jak ve zdraví, tak v nemoci. Využívá při tom psychofyzických měření a psychofyziologických metod. Na FHS je členkou Komise pro etiku ve výzkumu a Ediční komise. Je senátorkou AS UK za FHS UK.


Identifikátory

 • ResearcherID: F-6474-2015

 • ORCID: 0000-0002-5695-2903

 • ScopusID: 55115468400


Kontakt a konzultační hodiny

 • lenka.novakova(at)fhs.cuni.cz

 • ZS 2023/24: den a čas budou upřesněny, místnost č. 2.14. Svou návštěvu a její důvod prosím oznamte e-mailem alespoň 2 dny předem.


Odborné zájmy

 • chemické smysly (čich, chuť, chemesthesis)

 • multimodální integrace

 • ontogeneze kognice

 • percepční učení

 • spánek a snění

 • animální modely ve výzkumu percepce a kognice


Předměty vyučované ve studijním programu

 • Akademické psaní a prezentační dovednosti (YMPD001)

 • Animální modely ve výzkumu kognice (YMPV009)

 • Neverbální komunikace (YMPC007)

 • Obecná psychologie (YMPP002)

 • Ontogeneze a fylogeneze kognice (YMPV006)

 • Statistika v psychologickém výzkumu I. (YMPP004)

 • Statistika v psychologickém výzkumu II. (YMPP009)

 • Vývojová psychologie – teorie a metody výzkumu (YMPP005)


Další aktuálně vyučované kurzy

 • Evoluční psychologie (YBSB035)

 • Psychofyziologie a neuropsychologie (YBSB038)

 • Psychofyziologie a neuropsychologie (YMFA37)


Zaměstnání - současné

 • 2013 - doposud: odborná asistentka, Katedra psychologie a věd o životě, FHS UK

 • 2015 - doposud: výzkumná pracovnice, NUDZ


Vzdělání a pracovní zkušenosti - minulé

 • 2020 - 2023: výzkumná pracovnice, FHS UK

 • 2019 - 2021: interní evaluátorka, Národní ústav duševního zdraví (NUDZ)

 • 2014 - 2016: výzkumná pracovnice, PřF UK

 • 2010 - 2012: výzkumná pracovnice, FHS UK

 • 2009 - 2013: Ph.D. (Antropologie), FHS UK

 • 2009: terénní antropoložka/bioarcheoložka, Archaia Olomouc, o.p.s.

 • 2006 - 2008: Mgr. (Antropologie), Fakulta filozofická, Západočeská univerzita (FF ZČU)

 • 2003 - 2006: Bc. (Humanitní studia), FF ZČU


Nejvýznamnější grantové projekty

 • od 1/2022 - Olfaktorická percepce a reaktivita u jedinců s úzkostnými a nutkavými rysy chování (GA22-31662S), Grantová agentura České republiky - hlavní řešitelka

 • 1/2020 - 6/2023 - Faktory ovlivňující vývoj chemorecepce v dětství a dospívání v semilongitudinální perspektivě (GA20-09616S), Grantová agentura České republiky - hlavní řešitelka

 • 1/2017 - 12/2019 - Vliv čichové stimulace na afektivní ladění snů a afektivní vyladění po probuzení (GA17-14534S), Grantová agentura České republiky - hlavní řešitelka

 • od 2018 - Univerzitní výzkumné centrum Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti (UNCE 204056) - členka týmu

 • 3/2016 - 12/2017 - Autonomní a behaviorální odpověď novorozenců na čichové podněty s různou mírou stimulace trojklaného nervu (GAUK 156416), Grantová agentura Univerzity Karlovy - vedoucí

 • 2015 - 2019 - Specifický vysokoškolský výzkum Adaptivní mechanismy lidské psychiky (SVV 260239, 260348, 260469), FHS UK - hlavní řešitelka

 • 1/2014 - 12/2016 - Role trigeminální percepce ve formování čichových preferencí (GA14-02290S), Grantová agentura České republiky - odborná spolupracovnice

 • 10/2013 - 12/2017 - Univerzitní výzkumné centrum Příroda & kultura - interakce kulturní a biologické evoluce v mezioborové perspektivě (UNCE 204004) - členka týmu

 • 1/2010 - 12/2012 - Faktory ovlivňující vznik pohlavních rozdílu v čichu u dětí (GAUK 6010), Grantová agentura Univerzity Karlovy - hlavní řešitelka

 • 2011 - Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty (GAUK 57010), Grantová agentura Univerzity Karlovy - spoluřešitelka

 • 1/2010 - 12/2012 - Vývoj čichu u dětí a změny čichových schopností a preferencí vůní s nástupem puberty (P407/10/1303), Grantová agentura České republiky - odborná spolupracovnice


Vybrané publikace - články s IF

 • Zakreski, E., Androvičová, R., Bártová, K. et al. (2024) Childhood adversity and offense-supportive cognitions among Czech adults with a sexual interest in violence or children. Archives of Sexual Behavior. doi: 10.1007/s10508-024-02837-1

 • Martinec Nováková, L., Krejčová, L., Potyszová, K., Klapilová, K. (2023) Held back by limited experience, training, and therapeutic confidence: Self-perceptions of Czech mental health professionals about addressing paraphilic-related concerns. Sexual and Relationship Therapy. doi: 10.1080/14681994.2023.2232318

 • Martinec Nováková, L., Kliková, M., Miletínová, E., Bušková, J. (2021) Olfaction-related factors affecting chemosensory dream content in a sleep laboratory. Brain Sciences 11(9): 1225. doi: 10.3390/brainsci11091225

 • Martinec Nováková, L., Miletínová, E., Kliková, M., Bušková, J. (2020) Effects of all-night exposure to ambient odour on dreams and affective state upon waking. Physiology & Behavior 230: 113265. doi: 10.1016/j.physbeh.2020.113265

 • Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella M. A. C., Havlíček, J. Varella Valentova, J. (2020) Relationship quality is influenced by actor and partner effects but not by similarity and discrepancy effects: A study of Brazilian and Czech populations. Personality and Individual Differences 168: 110250. doi: 10.1016/j.paid.2020.110250

 • Martinec Nováková, L. & Havlíček, J. (2019) Development of odour awareness in pre-schoolers: a longitudinal study. Physiology & Behavior 204: 224-233. doi: 10.1016/j.physbeh.2019.02.035

 • Martinec Nováková, L. & Havlíček, J. (2019) Time, age, gender, and test practice effects on children’s olfactory performance: a two-year longitudinal study. Chemosensory Perception 13: 19-36. doi: 10.1007/s12078-019-09260-0

 • Martinec Nováková, L., Fialová, J. & Havlíček, J. (2018) Development of children's olfactory abilities and odor awareness is not predicted by temperament: a longitudinal study. Chemosensory Perception 11(2): 59-71. doi: 10.1007/s12078-017-9240-8

 • Martinec Nováková, L., Fialová, J. & Havlíček, J. (2018) Effects of diversity in olfactory environment on children’s sense of smell. Scientific Reports 8: 2937. doi: 10.1038/s41598-018-20236-0

 • Schriever, V. A. et al. (2018) Development of an international odor identification test for children – the “U-Sniff” test. Journal of Pediatrics 198: 265-272.e3. doi: 10.1016/j.jpeds.2018.03.011

 • Martinec Nováková, L., Horáková, K. & Štěpánková H. (2017) Pokles čichových a chuťových funkcí a kvalita života u normálně stárnoucích osob. Československá Psychologie 61(4): 379-395.

 • Martinec Nováková, L., Plotěná, D., Havlíček, J. (2017) Age and pubertal status-related differences in reports of perception of personal odours. Perception 46 (3-4): 484–497. doi: 10.1177/0301006616686096

 • Martinec Nováková, L., Vojtušová Mrzílková, R., Kernerová, A. (2017) Gender differences in influences of temperament on olfactory reactivity and awareness. Scientific Reports 7(1): 8920. doi: 10.1038/s41598-017-09231-z

 • Bártová, K., Štěrbová, Z., Martinec Nováková, L., Binter, J., Varella, M. A. C. & Varella Valentova, J. (2017). Homogamy in Masculinity-Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic. Archives of Sexual Behavior 46(5): 1349-1359. doi: 10.1007/s10508-016-0931-z

 • Štěrbová, Z., Bártová, K., Martinec Nováková, L., Varella, M. A. C., Havlíček, J. & Valentova, J. V. (2017). Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences 112: 90-96. doi: 10.1016/j.paid.2017.02.036

 • Martinec Nováková, L. & Vojtušová Mrzílková, R. (2016) Temperamental influences on children’s olfactory performance: The role of self-regulation. Chemosensory Perception 9(4): 153-173. doi: 10.1007/s12078-016-9216-0

 • Martinec Nováková, L. & Vojtušová Mrzílková, R. (2016) Children’s exposure to odors in everyday contexts predicts their odor awareness. Chemosensory Perception 9(2): 56-68. doi: 10.1007/s12078-016-9205-3

 • Dama, M., Martinec Nováková, L., Flegr, J. (2016) Do differences in Toxoplasma prevalence influence global variation in secondary sex ratio? Preliminary ecological regression study. Parasitology 143(9): 1193-1203. doi:10.1017/S0031182016000597

 • Martinec Nováková, L., Štěpánková, H., Vodička, J., Havlíček, J. (2015) Přínos vyšetření čichu pro diagnostiku neurodegenerativních onemocnění. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie 78/115(5): 517-525.

 • Bezdíček, O., Štěpánková, H., Martinec Nováková, L., Kopeček, M. (2015) Towards the processing-speed theory of activities of daily living in healthy aging: Normative Data of the Functional Activities Questionnaire. Aging Clinical and Experimental Research 28(2): 239-247. doi: 10.1007/s40520-015-0413-5

 • Martinec Nováková, L., Plotěná, D., Roberts, S. C., Havlíček, J. (2015) Positive relationship between odor identification and affective responses of negatively valenced odors. Frontiers in Psychology 6: 607. doi: 10.3389/fpsyg.2015.00607

 • Lindová, J., Špinka, M., Nováková, L. (2015) Decoding of baby calls: Can adult humans identify the eliciting situation from emotional vocalizations of preverbal infants? PLoS ONE 10(4): e0124317. doi: 10.1371/journal.pone.0124317

 • Martinec Nováková, L., Havlíček, J., & Roberts, S. C. (2014) Olfactory processing and odor specificity: a meta-analysis of menstrual cycle variation in olfactory sensitivity. Anthropological Review 77(3): 331-345. doi: 10.2478/anre-2014-0024

 • Nováková, L., Varella Valentova, J., Havlíček, J. (2014) Engagement in olfaction-related activities is associated with the ability of odor identification and odor awareness. Chemosensory Perception 7(2): 56-67. doi: 10.1007/s12078-014-9167-2

 • Saxton, T. K., Martinec Nováková, L., Jash, R., Šandová, A., Plotěná, D., Havlíček, J. (2014) Sex differences in olfactory behavior in Namibian and Czech children. Chemosensory Perception 7(3): 117-125. doi: 10.1007/s12078-014-9172-5

 • Nováková, L., Varella Valentova, J., Havlíček, J. (2013) Olfactory performance is predicted by individual sex-atypicality, but not sexual orientation. PLoS ONE 8(11): e80234. doi: 10.1371/journal.pone.0080234

 • Nováková, L., Bojanowski, V., Havlíček, J., Croy, I. (2012) Differential patterns of food appreciation during consumption of a simple food in congenitally anosmic individuals: An explorative study. PLoS ONE 7(4): e33921. doi: 10.1371/journal.pone.0033921

 • Croy, I., Negoias, S., Nováková, L., Landis, B. N., Hummel, T. (2012) Learning about the functions of the olfactory system from people without a sense of smell. PLoS ONE 7(3): e33365. doi: 10.1371/journal.pone.0033365

 • Havlíček, J., Nováková, L., Vondrová, M., Kuběna, A. A., Valentová, J., & Roberts, S. C. (2012) Olfactory perception is positively linked to anxiety in young adults. Perception 41(10): 1246-1261. doi: 10.1068/p7244


Vybrané publikace - kapitoly v knihách

 • Martinec Nováková, L. (2019) Integrace smyslových informací: neurální podstata, principy a vývoj. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (81-102). Praha: Togga.

 • Martinec Nováková, L. (2019) Interakce (nejen) chemických smyslů: kde jeden končí a jiný začíná? In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (103-112). Praha: Togga.

 • Martinec Nováková, L. (2019) Chuť: produkt percepčních iluzí a výsledek celoživotního učení. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (113-130). Praha: Togga.

 • Martinec Nováková, L. (2019) Vzpomínky časem zaváté, v soustě madlenky znovunalezené: čichová paměť. In J. Horský, L. Martinec Nováková, V. Pokorný (Eds.), Antropologie smyslů (131-152). Praha: Togga.

 • Havlíček, J., & Martinec Nováková, L. (2019) Olfaktorické poruchy u pacientů s diabetem. In M. Kvapil (Ed.), Diabetologie 2019 (305-322). Praha: Triton.

 • Martinec Nováková, L. (2017) Lidský čich, jeho význam a vývoj. In J. Válka et al. (Ed.), Nos neschováš aneb Vše o nosu (67-81). Praha: Grada.

 • Martinec Nováková, L. (2016) Čich: znovuobjevený smysl. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (85-94). Praha: Galén.

 • Martinec Nováková, L. (2016) Chemesthesis. Vůně, nevůně a chemická citlivost. In J. Horáček, L. Kesner, C. Höschl, F. Španiel a kol. (Eds.), Mozek a jeho člověk, mysl a její nemoc (95-105). Praha: Galén.

 • Martinec Nováková, L., Horáková, K., Štěpánková, H. (2016) Pokles čichových a chuťových funkcí u normálně stárnoucích osob. In H. Štěpánková, R. Šlamberová (Eds.), Stárnutí (122-129). Praha: Univerzita Karlova. 3. lékařská fakulta.

 • Nováková, L. (2014) Faktory přispívající k interindividuálním rozdílům v čichovém vnímání. In J. Horský, L. Hroníková & M. Stella (Eds.), Natura et cultura I. Antropologická bádání mezi empirií a interpretací (55-70). Praha: Togga.


Poslední změna: 22. březen 2024 11:44 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám