Účast na výzkumu

Praxe jsou realizovány ve formě 1) účasti studenta na výzkumu 2) realizace výzkumného projektu s psychologickým tématem na vybraném (výzkumném) pracovišti.


Účast na výzkumu


Účast na výzkumu je povinnou součástí SP. Je realizována jako jednosemestrální s možností plnění už od letního semestru 1. ročníku. Cílem tohoto předmětu je získání vlastní zkušenosti s výzkumem z pozice participanta/účastníka výzkumu. Seznámení se s metodami, postupy a výzkumnými nástroji „na vlastní kůži“ v rámci reálných vědeckých projektů má za úkol zvýšit studentovy schopnosti reflexe pocitů účastníků výzkumů a praktického rozvržení projektů. Cílem je zvýšit citlivost budoucího výzkumníka k práci s participantem, praktické přípravě sběru dat a celkové organizaci výzkumných projektů.


Poslední změna: 20. říjen 2021 09:57 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám