• Lidé
 • Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.

Mgr. Lukáš Hejtmánek, Ph.D.
Kontakt a konzultační hodiny


 • Lukas.Hejtmanek@fhs.cuni.cz

 • pro konzultace viz SIS


Odborné zájmy


 • Virtuální realita

 • Prostorová navigace

 • Sledování očních pohybů

 • Datová analýza


Předměty vyučované ve studijním programu


 • Obecná psychologie (YMPP002)


Vzdělání a pracovní zkušenosti


 • 2017–2018 – University of California, Davis: výzkum přenosu prostorové paměti mezi virtuálním a reálným prostředím

 • 2015 – Fyziologický ústav Akademie Věd, ČR: junior výzkumník na projektech zkoumajících prostorovou navigaci u lidí

 • 2015 – Národní ústav duševního zdraví: junior výzkumník, programátor a analytik na projektech zkoumajících využití VR jako diagnostické a rehabilitační metody u osob s duševním onemocněním

 • 2015–2020 – 3. lékařská fakulta Univerzity Karlovy: doktorandské studium neurověd, disertační práce: Virtual environments as a tool to study human navigation


Nejvýznamnější grantové projekty


 • 2020 – Spoluřešitel (TL03000223): Expozice stresovým situacím v prostředí virtuálního města

 • 2020 – Spoluřešitel (TL03000637): Alivio – mobilní hra zmírňující příznaky OCD

 • 2016–2020 – Spoluřešitel (GA16-07690S): Dynamika kognitivních procesů při použití prostorových navigačních referenčních rámců

 • 2014–2017 – Spoluřešitel (7F14236): Naturalness in Human Cognitive Enhancement


Vybrané publikace


 • Plechatá, A., Hejtmánek, L., Bednářová, M., & Fajnerová, I. (2021). Cognitive Remediation in Virtual Environments for Patients with Schizophrenia and Major Depressive Disorder: A Feasibility Study. International Journal of Environmental Research and Public Health, 18(17).

 • Plechatá, A., Hejtmánek, L., & Fajnerová, I. (2021). Virtual supermarket shopping task for cognitive rehabilitation and assessment of psychiatric patients: Validation in chronic schizophrenia. Ceskoslovenska Psychologie, 65(1), 14–30.

 • Hejtmanek, L., Starrett, M., Ferrer, E., & Ekstrom, A. D. (2020). How Much of What We Learn in Virtual Reality Transfers to Real-World Navigation? Multisensory Research, 1–25.

 • Harootonian, S. K., Wilson, R. C., Hejtmánek, L., Ziskin, E. M., & Ekstrom, A. D. (2020). Path integration in large-scale space and with novel geometries: Comparing vector addition and encoding-error models. PLoS Computational Biology, 16(5), e1007489.

 • Hejtmánek, L., & Fajnerová, I. (2019). Využití virtuální reality v psychiatrii. Psychiatrie, 23(4), 188–196.

 • Hejtmánek, L., Oravcová, I., Motýl, J., Horáček, J., & Fajnerová, I. (2018). Spatial knowledge impairment after GPS guided navigation: Eye-tracking study in a virtual town. International Journal of Human-Computer Studies, 116, 15–24.


FOTO: Jan Jirkovský


Poslední změna: 15. listopad 2021 11:17 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám