• Studium
  • Státní závěrečná zkouška

Státní závěrečná zkouška

část SZZ 1 Psychologie

  • Státní závěrečná zkouška vychází z obsahu povinných předmětů profilujícího základu. Navazuje na PPZ: Vývojová psychologie – teorie a metody výzkumu, Sociální psychologie – výzkum a aplikace, Obecná psychologie, Behaviorální a evoluční psychologie, Psychologie osobnosti – teorie a metody výzkumu, Psychofyziologie a neuropsychologie


část SZZ 2 Psychologická metodologie

  • Státní závěrečná zkouška vychází z obsahu povinných předmětů profilujícího základu. Navazuje na PPZ: Metody výzkumu v psychologii I., Metody výzkumu v psychologii II., Psychometrika


část SZZ 3 Realizace výzkumného projektu v psychologii

  • Státní závěrečná zkouška vychází z obsahu povinných předmětů profilujícího základu. V této části SZZ student navrhuje a prezentuje v anglickém jazyce projekt výzkumu z tematické oblasti odlišné od tématu diplomové práce. V českém jazyce pak diskutuje a obhajuje praktické, metodologické i etické otázky realizace výzkumného projektu. Navazuje na předměty PPZ, které souvisí s praktickou přípravou a realizací výzkumného projektu v psychologii: Výzkumná praxe I., Výzkumná praxe II., Etika v psychologickém výzkumu, Statistika v psychologickém výzkumu I.


část SZZ 4 Obhajoba diplomové práce


Poslední změna: 24. leden 2023 14:32 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám