část SZZ 3 Realizace výzkumného projektu v psychologii


Zadání SZZ 3: Návrh výzkumného projektu v psychologii


Státní zkouška Návrh výzkumného projektu v psychologii vychází z předmětů:

• Účast na výzkumu

• Výzkumná praxe I.

• Výzkumná praxe II

• Etika v psychologickém výzkumu

• Psychometrika


Student při přihlášce k SZZ odevzdává portfolio, které obsahuje návrh a prezentaci projektu výzkumu z tematické oblasti odlišné od projektu diplomové práce. Portfolio zpracovává student v anglickém jazyce dle předepsané struktury (viz dále v textu). Portfolio je podkladem pro rozpravu u SZZ, rozprava k návrhu výzkumného projektu je realizována v českém jazyce s cílem diskutovat metodologické, etické o praktické aspekty navrhovaného projektu. Časová dotace pro tuto část SZZ je 15 minut.

Portfolio s návrhem výzkumného projektu může obsahovat přílohový materiál, pokud je relevantní k návrhu výzkumného projektu a pokud může pomoci porozumět navrhovanému výzkumnému projektu. Rozsah návrhu je doporučen takto: minimálně 5, maximálně 10 normostran (font Times 12, přibližně 60 znaků na řádek, řádkování 1).


Předepsaná struktura návrhu výzkumného projektu pro portfolio k SZZ 3:


1. Project Title

Provide a working title of your research project, the title should be an informative description of the project.

2. Short abstract

Provide a short abstract where you briefly characterize your research project; abstract should be 250 words or less.

3. Theoretical background

Provide a short theoretical introduction into the research topic of your project and formulate a research gap that you want to address.

4. Goals of the project

Formulate a research question in line with the identified research gap, specify psychological constructs that you want to study/measure and formulate specific hypotheses if suitable.

5. Design of the project

Describe the overall design of your research, specify your research approach (quantitative/qualitative) and the type of research (e.g., experiment). Provide a brief time plan of your project.

6. Research sample

Provide a description of your research sample, briefly describe procedures to recruit said sample.

7. Tools and procedures to collect the data

Describe techniques, tools and procedures that will be used to collect your research data. Link your data collection tools with research questions and hypotheses (operationalization of hypotheses in quantitative designs).

8. Data analysis plan

Provide a brief data analysis plan; specify tools and/or models you plan to use for your analyses.

9. Ethical issues and limitations relevant to the project

Provide an explanation of all relevant ethical issues related to your research project. Specify limitations of your research design or methodology for interpretation of your potential results.


Poslední změna: 28. únor 2023 13:48 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám