• Lidé
 • doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.

doc. PhDr. Iva Poláčková Šolcová, Ph.D.Kontakt a konzultační hodiny


 • Iva.Polackova@fhs.cuni.cz

  ywa@email.cz

 • Konzultace si individuálně domlouvejte na ywa@email.cz. K zastižení v Tróje bývám v úterý (obvykle mezi 12:30–14:00) či v pátek kolem 13 hod.

  Konzultuji i v Hybernské 8, PSU AV ČR. Vzhledem k množství konzultací doporučuji vždy se předem domluvit přes email.


Odborné zájmy


 • Afektivní procesy

 • Motivace

 • Mezikulturní psychologie

 • Celoživotní vývoj

 • Zdraví


Předměty vyučované ve studijním programu


 • Obecná psychologie (YMPP002)

 • Sociální psychologie – výzkum a aplikace (YMPP003)

 • Metody výzkumu v psychologii II. (YMPP006)


Vzdělání a pracovní zkušenosti


 • 2018 – Habilitována v sociální psychologii

 • 2013 – Ph.D. v sociální psychologii

 • Vedoucí vědecká pracovnice v Psychologickém ústavu AV ČR, v.v.i.


Nejvýznamnější grantové projekty


 • 2020–2022: Krize, prožívání a růst ve středním věku (GA ČR)

 • 2018–dosud: Happiness Meanders Study

 • 2017–2019: Styly ego integrity v životních příbězích seniorů: narativní přístup (GA ČR)

 • 2014–2017: Positive Youth Development (PYD) Across Cultures Study

 • 2014–2016: Rozdíly v emoční habituaci u mužů a u žen (GA ČR)

 • 2014–2016: Entitlement, belief in life as zero-sum game and subjective well-being: 42-nation study

 • 2011–2013: Dynamika resilience a jejích zdrojů u členů posádky v průběhu simulace dlouhodobého kosmického letu (GA ČR)

 • 2007–2014: Successful aging in diverse cultural contexts – a cross-cultural study focused on aging and the quality of life

 • 2001–2008: Mapping expressive differences around the world – a worldwide study focused on emotions and emotions regulation

 • 2007: Emoce a regulace emocí (FF UK)


Vybrané publikace


 • Poláčková Šolcová, I. (2018). Emoce: Regulace a vývoj v průběhu života. Grada Publishing a.s.

 • Poláčková Šolcová, I., Šolcová, I., Stuchlíková, I., & Mazehoová, Y. (2016). The Story of 520 days on a Simulated Flight to Mars, Acta Astronautica, 126:178–189xx

 • Poláčková Šolcová, I., Lačev, A., & Šolcová I. (2014) Study of individual and group affective processes in the crew of a simulated mission to Mars: Positive affectivity as a valuable indicator of changes in the crew affectivity, Acta Astronautica, 100, 2014, 57–67.

 • Poláčková Šolcová, I., Matsumoto, D. (2013). Pravidla projevu primárních emocí v sociálních interakcích. Československá Psychologie, 57(2), 104-121.

 • Poláčková Šolcová, I. (2012). Psychologické souvislosti fyzikálních a fyziologických determinant výkonnosti člověka v kosmu. Československá Psychologie, 56(2), 119-131.

 • Poláčková Šolcová, I., Richterová, E. (2016). Fyziologické a sociokulturní souvislosti vývoje regulace emocí. Československá psychologie, 60, Supplement 1, 64-75.

 • Chrz, V., Dubovská, E., Poláčková Šolcová, I. (2021). Nadir experiences and ego-integrity: types of narrative enactment. Ageing & Society, 41(9), 2006-2025.

 • Krys, K., Yeung, J. C., Capaldi, C. A., Lun, V. M. C., Torres, C., van Tilburg, W. A.,… & Vignoles, V. L. (2021). Societal emotional environments and cross-cultural differences in life satisfaction: A forty-nine country study. The Journal of Positive Psychology, 1-14.

 • Malinakova, K., Korinek, R., Tavel, P., Polackova Solcova, I., Koenig, H. G., van Dijk, J. P., & Reijneveld, S. A. (2021). Using photos of basic facial expressions as a new approach to measuring implicit attitudes. PloS one, 16(5), e0250922.

 • Furstova, J., Kascakova, N., Polackova Solcova, I., Hasto, J., & Tavel, P. (2021). How Czecho-Slovakia Bounces Back: Population-Based Validation of the Brief Resilience Scale in Two Central European Countries. Psychological reports, 00332941211029619.

 • http://www.psu.cas.cz/export/sites/psu/en/people/cv/polackova-solcova/Polackova-Solcova-publikace_aktualizace_cesky-1.pdf


FOTO: Jan Jirkovský


Poslední změna: 15. listopad 2021 11:04 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám