• Lidé
 • doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

doc. PhDr. Gabriela Málková, Ph.D.

– garantka studijního programu
Kontakt a konzultační hodiny


 • Gabriela.Malkova@fhs.cuni.cz

 • Konzultační hodiny v ZS 2021/22: úterý 14:30–15:30, místnost č. 2.16 (příp. 1.24)Odborné zájmy


 • Vývojová souvislosti jazykových a gramotnostních dovedností

 • Fonologické a ortografické procesy ve vývoji gramotnosti

 • Tvorba diagnostických nástrojů pro mapování vývoje jazykových, pregramotnostních a gramotnostních dovedností

 • Intervence na poli rozvíjejících se gramotnosti

 • Sociokulturní přístupy ve vývojové psychologii, zejména fenomén zprostředkované učeníPředměty vyučované ve studijním programu


 • Vývojová psychologie – teorie a metody výzkumu (YMPP005) garantka kurzu

 • Metody výzkumu v psychologii I. (YMPP001) garantka kurzu

 • Obecná psychologie (YMPP002)

 • Psychometrika

 • Výzkum jazyka a gramotnostiVzdělání a pracovní zkušenosti


 • 2001 – Pedagogická fakulta UK Praha, katedra Psychologie, magisterské studium psychologie-speciální pedagogika

 • 2007 – Pedagogická fakulta UK Praha, Ph.D. v oboru pedagogické psychologie

 • 2015 – Pedagogická fakulta UK Praha, PhDr. v oboru pedagogické psychologie

 • 2017 – Pedagogická fakulta UK Praha, habilitace v oboru pedagogické psychologie

 • od roku 2007 pracuje jako odborná asistentka/vědecká pracovnice na FHS UK, částečným úvazkem i na PedF UKNejvýznamnější grantové projekty


 • Komplexní diagnostická baterie pro posuzování jazykových a fonologických schopností v předškolním a raném školním věku, Program: Program na podporu aplikovaného společenskovědního a humanitního výzkumu, experimentálního vývoje a inovací ÉTA, Nositel: UK, Poskytovatel: Technologická agentura České republiky, (ID projektu: TL02000174), Trvání projektu: 2019–2022 – hlavní řešitelka

 • A is for App; Reading Fluency Apps for Struggling Readers in Primary School, Program: Erasmus+, Nositel: UniLeuven, Poskytovatel: Evropská unie, Trvání projektu: 2018–2021 – hlavní řešitelka české části

 • Trénink fonematického povědomí a znalosti písmen – jejich vývojová souvislost a vliv na rozvoj počáteční gramotnosti, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, (GA13-25625S), 2013–31.12.2014 – hlavní řešitelka

 • ELDEL – Rozvoj gramotnosti v evropských jazycích/ Enhancing Literacy development in European Languages (www.eldel.eu), senior scientist. Project No. PITN-215961. Poskytovatel: 7RP EU PEOPLE-2007-1-1-ITN Marie Curie Action. 2008–2012 – hlavní řešitelka české části

 • Fonologické a syntaktické uvědomování v předškolním věku, Program: Standardní projekty, Nositel: UK, Poskytovatel: Grantová agentura ČR, (ID projektu: GAP407/10/2057), Trvání projektu: 2010–2011 – hlavní řešitelkaVybrané publikace


 • BRUMOVSKÁ, T., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2020) The methodological issues in the assessment of quality and the benefits of formal youth mentoring interventions – the case of the Czech Big Brothers Big Sisters/Pet P. In Prieto-Flores, Ò. and Feu, J. Mentoring Child and Youth: Global Approaches to Empowerment. (pp. 110-127). London: Routledge. ISBN 9780429345951.

 • CARAVOLAS, M., LERVAG, A., MIKULAJOVÁ, M., DEFIOR, S., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, CH. (2019) A Cross-Linguistic, Longitudinal Study of the Foundations of Decoding and Reading Comprehension Ability, Scientific Studies of Reading, 23:5, 386-402, DOI: 10.1080/10888438.2019.1580284.

 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2016). Intervence v oblasti vývoje raných gramotnostních dovedností – přehled poznatků. E-Psychologie, 10(4), 65–75; https://e-psycholog.eu/clanek/275.

 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2017). Spelling skills of Czech primary school children in relation to the method of literacy instruction. Journal of Language and Cultural Education, 5(1), 59–77. doi: https://doi.org/10.1515/jolace-2017-0004; https://www.degruyter.com/view/j/jolace.2017.5.issue-1/jolace-2017-0004/jolace-2017-0004.xml.

 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2015). Vývojový vztah fonematického povědomí a znalosti písmen. Praha: Togga. ISBN 978-80-7476-093-8.

 • SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & SMOLÍK, F. (2014). Diagnostika jazykových schopností. Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4239-7.

 • SMOLÍK, F., & SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G. (2014). Vývoj jazykových schopností dítěte předškolního věku. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-4240-3.

 • CARAVOLAS, M., LERVAG, A., DEFIOR, S., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, CH. (2013). Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science 24(9). doi: 10.1177/0956797612473122 (http://pss.sagepub.com/content/early/2013/06/06/0956797612473122.full).

 • CARAVOLAS, M., LERVAG, A., MOUSIKOU, P., EFRIM, C., LITAVSKÝ, M., ONOCHIE-QUANTILLAS, E., SALAS, N., SCHOFFELOVA, M., DEFIOR, S., MIKULAJOVA, M., SEIDLOVÁ MÁLKOVÁ, G., & HULME, CH. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(5). doi 10.1177/0956797611434536.

 • HULME, C., CARAVOLAS, M., MALKOVA, G., & BRIGSTOCKE, S. (2005). Phoneme isolation ability is not simply a consequence of letter-sound knowledge. Cognition, 97(1), B1–B11. ISSN 0010-0277.


FOTO: Jan Jirkovský


Poslední změna: 23. leden 2023 21:39 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám