Výzkumné praxe

Výzkumné praxe I. a II.


Výzkumné praxe jsou povinnou součástí SP. Jsou realizovány jako dvousemestrální povinný kurz s možností plnění od zimního semestru 2. ročníku. V průběhu praxe má student/ka za úkol vyzkoušet a procvičit metody, postupy a výzkumné nástroje, s nimiž se seznámil/a v průběhu výuky, v rámci reálných vědeckých projektů. Zároveň bude seznámen s náležitostmi organizace projektů a zákonitostí práce vědeckých týmů. Součástí požadovaných výstupů praxe je v základní podobě zdokumentovaná příprava a zpracování dat pro analýzy výzkumu, který student/ka v rámci praxe realizoval/a. Pro plnění kurzu bude v každém příslušném semestru vytvořen aktuální seznam nabízených výzkumných praxí i s požadovanou hodinovou dotací, nabízenými termíny realizace a kontaktními údaji na příslušného garanta – vedoucího výzkumného projektu. Nabízené projekty se budou týkat více oblastí psychologického bádání, do seznamu budou zahrnuty nejen projekty přednášejících studijního programu, ale i projekty vědců ze spolupracujících pracovišť.


Poslední změna: 20. říjen 2021 09:43 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám