• Lidé
 • Mgr. Klára Bártová, Ph.D. et Ph.D.

Mgr. Klára Bártová, Ph.D. et Ph.D.
Kontakt a konzultační hodiny


 • Klara.Bartova@fhs.cuni.cz

 • Konzultační hodiny viz SIS.


Odborné zájmy


 • Evoluční teorie lidské sexuality

 • Sexuální orientace, chování, preference

 • Poruchy sexuálních preferencí

 • Celonárodní výzkumy sexuálních preferencí

 • Preference a výběr partnera v kontextu vývojové a evoluční psychologie


Předměty vyučované ve studijním programu


 • Metody výzkumu v psychologii I. (YMPP001)

 • Techniky experimentální psychologie (YMPC002)

 • Výzkum lidské sexuality (YMPV012)

 • Výzkum partnerských vztahů (YMPV008)

 • Diplomní seminář (YMPD003)

 • Behaviorální a evoluční psychologie (YMPP008)


Vzdělání a pracovní zkušenosti


 • 2013–2020 – 1. Lékařská fakulta Univerzity Karlovy, doktorandský obor Lékařská psychologie a psychopatologie: dizertační práce Sexuální chování a preference v evolučním kontextu

 • 2012–2016 – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, doktorandský obor Integrální studium člověka – obecná antropologie, specializace etologie člověka: dizertační práce Preference a reálný výběr partnera u homosexuálních jedinců

 • 2014–nyní – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – asistentka psychologie, od roku 2021 vedoucí Společenskovědního modulu

 • 2015–nyní – Národní institut duševního zdraví – výzkumná pracovnice

 • 2016–nyní – Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy – vědecká pracovniceNejvýznamnější grantové projekty


 • 2021–2024 – Spoluřešitelka GAČRu reg. č. 21-31490S (Celonárodní výzkum sexuálního chování, preferencí a wellbeingu obyvatel České republiky: aktuální situace a trendy)

 • 2020–2023 – Hlavní řešitelka GAČRu reg. č. 20-03604S (Výzkum ženské sexuální reaktivity: psychofyziologická a subjektivní odezva na vizuální podněty)

 • 2018–2023 – Členka universitního centra excelence UNCE/HUM/025 (Příroda a kultura: Historické, kulturní a biologické koncepce lidské přirozenosti)

 • 2017–2019 – Spoluřešitelka GAČRu reg. č. 17-11004S (Sexuální reaktivita osob s depresivní poruchou)

 • 2016–2018 – Vedoucí GAUKu reg. č. 1074816 (Partnerská žárlivost u homosexuálních, heterosexuálních a bisexuálních jedinců)

 • 2016–2018 – Spouřešitelka GAČR reg. č. 16-18891S (The study of sexual variation: prevalence across population, physiological and neural correlates during experimental exposure to erotic stimuli)

 • 2016–2017 – Členka universitního centra excelence UNCE 204004 (Příroda a kultura – interakce biologické a kulturní evoluce v mezioborové perspektivě)

 • 2013–2015 – Spoluřešitelka grantu GAČR reg. č. 13-16959P (Possible influence of relationship hierarchy on the level of homogamy in same-sex relationships and mate preferences)

 • 2013–2015 – Hlavní řešitelka GAUKu reg. č. 1164213 (Souvislost vzájemné podobnosti homosexuálních partnerů s jejich spokojeností v partnerství)

 • 2012–2014 – Spoluřešitelka GAČR reg. č. P407/12/P819 (Výběr partnera pod vlivem hormonální antikoncepce a jeho dopad na vývoj kvality vztahu a stabilitu partnerských dvojic)Vybrané publikace


 • Bártová, K., Novák, O., Weiss, P., & Klapilová, K., 2021: Personality traits and sociosexual orientation are related to sexual inhibition and sexual excitation scales: evidence from the Czech Republic. Personality and Individual Differences. DOI: 10.1016/j.paid.2020.110468

 • Bártová, K., Androvičová, R., Krejčová, L., Weiss, P., & Klapilová, K., 2021: The Prevalence of Paraphilic Interests in the Czech Population: Preference, Arousal, the Use of Pornography, Fantasy, and Behavior. Journal of Sex Research, 58(1), 86-96.

 • Potyszová, K., Bártová, K., 2020: Jealousy & Infidelity. In: Shackelford T., Weekes-Shackelford V. (eds) Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_1774-1

 • Bártová K., Štěrbová Z., 2020: Mating Strategies. In: Shackelford T., Weekes-Shackelford V. (eds) Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Springer, Cham. DOI: 10.1007/978-3-319-16999-6_684-1

 • Bártová, K., Štěrbová, Z., Varella, M.A.C., Varella Valentova, J., 2020: Femininity in men and masculinity in women is positively related to sociosexuality. Personality and Individual Differences 152, 109575.

 • Valentova, J. V., Varella, M. A. C., Bártová, K., Štěrbová, Z., Dixson, B., W., 2017: Mate preferences and choices for facial and body hair in androphilic women and men: Effects of sex, culture, homogamy, and imprinting-like effect. Evolution and Human Behavior, 38, 241-248. (IF = 3.130)

 • Bártová, K., Štěrbová, Z., Nováková Martinec, L., Binter, J., Varella, M. A. C., Valentova Varella, J., 2017: Homogamy in Masculinity–Femininity Is Positively Linked to Relationship Quality in Gay Male Couples from the Czech Republic, Archives of Sexual Behavior, 46(5), 1349-1359 (IF = 2.589)

 • Štěrbová, Z., Bártová, K., Nováková, L. M., Varella, M. A. C., Havlíček, J., & Valentova, J. V., 2017: Assortative mating in personality among heterosexual and male homosexual couples from Brazil and the Czech Republic. Personality and Individual Differences, 112, 90-96. (IF = 1.946)

 • Klapilová, K., Bártová, K., 2017: Sexual Pathology. In Encyclopedia of Evolutionary Psychological Science. Meteor, Springer, US. DOI 10.1007/978-3-319-16999-6_3382-1

 • Valentova, J. V., Štěrbová, Z., Bártová, K., Varella, M. A. C., 2016: Personality of ideal and actual romantic partners among heterosexual and non-heterosexual men and women: A cross-cultural study. Personality and Individual Differences, 101, 160-166. (IF 1.861)


FOTO: Jan Jirkovský


Poslední změna: 5. leden 2023 13:08 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám