• Lidé
 • Mgr. Eva Richterová, Ph.D.

Mgr. Eva Richterová, Ph.D.
Kontakt a konzultační hodiny


 • Eva.Richterova@fhs.cuni.cz

  erichterova@gmail.com

 • Konzultační hodiny viz SIS.Odborné zájmy


 • Zdraví

 • Osobnost

 • Mezilidské vztahy

 • Klinická psychologie

 • AdiktologiePředměty vyučované ve studijním programu


 • Psychologie osobnosti – teorie a metody výzkumu

 • Základy psychopatologie – teorie a výzkum

 • Vývojová psychologie – teorie a výzkumVzdělání a pracovní zkušenosti


 • Fakulta humanitních studií UK – vědecko-pedagogická pracovnice

 • Národní ústav duševního zdraví – vědecká pracovnice

 • Psychiatrická nemocnice Bohnice – klinická psycholožka

 • Pedagogická fakulta UK, Praha – doktorské studium

 • Masarykova Univerzita, Brno – magisterské studium

 • Atestační zkouška z klinické psychologieNejvýznamnější grantové projekty


 • 2020–2022 Krize, prožívání a růst ve středním věku, GAČR (členka týmu)

 • 2017–2019 Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností, GAČR (členka týmu)

 • 2013–2015 Porozumění čtenému – typický vývoj a jeho rizika, GAČR (člen týmu)Vybrané publikace


 • Richterová E., Seidlová Málková G. Specific language impairment in the long-term perspective – the importance of reading skills. Health Psychology Report, 2017, vol. 5, s. 273-284. ISSN 2353-4184.

 • Poláčková Šolcová I., Richterová E. Fyziologické a sociokulturní souvislosti vývoje regulace emocí. Československá psychologie, 2016, vol. 60, s. 64-75. ISSN 0009-062X.

 • část knihy POROZUMĚNÍ ČTENÉMU U DĚTÍ S VÝVOJOVOU DYSFÁZIÍ. In Porozumění čtenému IV. Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2016, s. 51-69. ISBN 978-80-7290-863-9.

 • Richterová E., Seidlová Málková G. Čtenářské profily dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s vývojem jazykových schopností. E-psychologie, 2016, vol. 10, s. 9-23. ISSN 1802-8853.

 • část knihy Porozumění čtenému z pohledu učitele. In Porozumění čtenému III. Typický vývoj porozumění čtenému – metodologie, výsledky a interpretace výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze – Pedagogická fakulta, 2015, s. 165–185. ISBN 978-80-7290-862-2.

 • Sotáková H., Kucharská A., Špačková K., Presslerová P., Richterová E., Seidlová Málková G. Porozumění čtenému II : Porozumění čtenému u dětí s rizikem čtenářských obtíží – východiska, témata, zdroje – kritická analýza a návrh výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 158 s. ISBN 978-80-7290-727-4.

 • Kucharská A., Seidlová Málková G., Sotáková H., Špačková K., Presslerová P., Richterová E. Porozumění čtenému I: Typický vývoj porozumění čtenému – východiska, témata, zdroje – kritická analýza a návrh výzkumu. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, 2014, 194 s. ISBN 978-80-7290-726-7.


FOTO: Jan Jirkovský


Poslední změna: 15. listopad 2021 11:06 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám