• Lidé
 • doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

doc. Mgr. Jitka Lindová, Ph.D.

– vedoucí katedry Psychologie a věd o životě
Kontakt a konzultační hodiny


 • Jitka.Lindova@fhs.cuni.cz

 • viz SIS


Odborné zájmy


 • Komunikace a mezilidské vztahy

 • Ontogeneze mezilidských vztahů

 • Srovnávací výzkum poznávacích procesů

 • Komunikace u zvířat

 • Neverbální komunikace

 • Evoluční psychologie

 • Etologie člověka


Předměty vyučované ve studijním programu


 • Metody výzkumu v psychologii I. (YMPP001)

 • Obecná psychologie (YMPP002)

 • Psychologie osobnosti – teorie metody a výzkumu (YMPP007)

 • Behaviorální a evoluční psychologie (YMPP008)

 • Neverbální komunikace (YMPC007)


Vzdělání a pracovní zkušenosti


 • 2019 – habilitována ze sociální psychologie na MUNI s prací Beze slov: Funkce neverbálních vodítek a signálů v interpersonální komunikaci

 • 2003–2007 doktorské studium na Přírovědecké fakultě Univerzity Karlovy, katedra zoologie, téma dizertační práce: Gender differences in behavioral changes induced by latent toxoplasmosis 

 • 1996–2003 magisterské studium biologie na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy v Praze, katedra zoologie, specializace etologie-ekologie,  diplomová práce: Vliv latentní toxoplazmózy na chování mužů a žen

 • 1996–2002 magisterské studium psychologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, klinická specializace,  diplomová práce: Vztah Cattellova 16faktorového osobnostního dotazníku s behaviorálními proměnnými • od 2017 vědecký pracovník - senior, NUDZ, Klecany 

 • od 2015–2017 vědecký pracovník, Národní ústav duševního zdraví, Klecany

 • od 2005 vědeckopedagogický pracovník, Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze, komparativní kognitivní psychologie, neverbální chování, sociální percepce, partnerské vztahy

 • 2004–2008 vědecký pracovník, Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze, behaviorální projevy latentní toxoplasmózy 

 • 29. 6. 2005 – 28. 8. 2005 odborná stáž: University of Liverpool, Department of Life Sciences; Projekt: vliv sebepodobnosti na hodnocení atraktivity lidské tváře


Nejvýznamnější grantové projekty


 • Řešitel: 2019-2021: GAČR 19-17540S Vliv expresivity a neverbální komunikace dívek vůči vrstevníkům na jejich sociální fungování během ontogeneze

 • Člen týmu: 2020-2022: GAČR 20-03604S Výzkum ženské sexuální reaktivity: psychofyziologická a subjektivní odezva na vizuální podněty – řešitel Bártová

 • Řešitel: 2017-2019: GAČR 17-16622S Manipulativní a dominanční strategie v konfliktech partnerských dvojic s normálním osobnostním profilem a s úzkostnou osobností

 • Školitel: 2019-2021: GAUK: 822119 Individuální rozpoznávání u papouška šedého (Psittacus erithacus) – řešitel Katarína Prikrylová

 • Spoluřešitel: 2010-13: GAČR: P505/10/1411 Encoding and decoding of emotions in calls of infants of two mammalian species

 • Spoluřešitel: GAUK 509/2004 2004-2006 Přisuzování osobnostních vlastností podle obličeje a jejich vztah k osobnosti hodnoceného jedince

 • Owen-Aldis-Award 2005 (ISHE) Judgment of personality traits based on face appearance: correlation with the results of the targets‘ personality tests

 • GAUK 160/2006 2006-2008 Rozdíly v behaviorálních projevech latentní toxoplasmózy u mužů a žen Gender differences in behavioural displays of latent toxoplasmosis


Vybrané publikace


odborné články


 • Lindová J, Habešová T, Klapilová K, Havlíček J. Commitment, Dominance, and Mate Value: Power Bases in Long-Term Heterosexual Couples. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(4):1914. https://doi.org/10.3390/ijerph18041914

 • Fišerová, A., Fiala, V., Fayette, D., & Lindová, J. (2021). The self-fulfilling prophecy of insecurity: Mediation effects of conflict communication styles on the association between adult attachment and relationship adjustment. Journal of Social and Personal Relationships, 0265407521988974.

 • Roubalová, T., Giret, N., Bovet, D., Policht, R., & Lindová, J. (2020). Shared calls in repertoires of two locally distant gray parrots (Psittacus erithacus). Acta Ethologica, 1-17. IF 0,8

 • Lindová, J., Klapilová, K., Johnson, D., Vobořilová, A., Chlápková, B., & Havlíček, J. (2019). Non‐verbal mate retention behaviour in women and its relation to couple's relationship adjustment and satisfaction. Ethology, 125(12), 925-939. IF 1,5


knihy a kapitoly


 • Lindová, J. 2021 Mate Retention. In: T. K. Shackelford (Ed.) Cambridge Handbook of Evolutionary Perspectives on Sexual Psychology.

 • Lindová, J. (2020). Strukturované pozorování. In Novotná, H., Špaček, O., Šťovíčková Jantulová, M. Metody výzkumu ve společenských vědách. (pp 169-193). Praha: Univerzita Karlova, Fakulta humanitních studií, ISBN: 978-80-7571-025-3

 • Lindová, J., 2017 Kultura – lidské unikum? In: L. Ovčáčková (ed.) O původu kultury: Biologické, antropologické a historické koncepce kulturní evoluce. (pp. 280-318), Academia. Praha

 • Lindová, J., Stella, M. 2017 Lidský jedinec z evolučního pohledu. In: Mlynář, J., Paulíček, M., Šubrt, J. a kol.: Člověk v teoretické perspektivě společenských věd. Karolinum, Praha


učebnice


 • Lindová, J. 2017 Kapitoly 2-4, 6, 11. In: Flegr, J. a kol. Základy evoluční biologie pro gymnázia. Univerzita Karlova v Praze: Přírodovědecká fakultaFOTO: Jan Jirkovský
Poslední změna: 15. prosinec 2021 14:24 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám