• Lidé
 • PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.

PhDr. Lucie Klůzová Kráčmarová, Ph.D.
Kontakt a konzultační hodiny


 • Lucie.Kluzova@fhs.cuni.cz

 • pro konzultační hodiny viz SIS


Odborné zájmy


 • Psychologie zdraví

 • Kvalitativní výzkum

 • Noční můry, snění a spánek


Předměty vyučované ve studijním programu


 • Obecná psychologie (YMPP002)


Vzdělání a pracovní zkušenosti


 • 2017 – Doktorát v klinické psychologii, Katedra psychologie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého Olomouc

 • 2021–doposud – odborná asistentka, Katedra psychologie a věd o životě, Fakulta humanitních studií, Univerzita Karlova

 • 2016–2020 – Vedoucí kvalitativního aplikovaného výzkumu DIPEx pro ČR, Olomouc University Social Health Institute

 • 2017–2018 – Odborná asistentka v oboru psychologie, Obor sociální pedagogika, Katedra křesťanské výchovy, Cyrilometodějská teologická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci

 • 2013–2015 – Školní psycholožka, První soukromé jazykové gymnázium v Hradci Králové


Nejvýznamnější grantové projekty


 • Členka řešitelského týmu: Změny vnímání osobní důstojnosti v průběhu demence; (AZV ČR: NU20-07-00100); hlavní řešitelka: doc. Helena Kisvetrová, Ph.D., Fakulta zdravotnických věd, Univerzita Palackého. Role: Realizace longitudinálního kvalitativního výzkumu.

 • Hlavní řešitelka: Psychosociální a spirituální determinanty zdraví jedinců s chronickým onemocněním a rakovinou; IGA UPOL; ID: IGA_CMTF_2018_007. V rámci projektu realizován aplikovaný kvalitativní výzkum u jedinců s 1) nespecifickými střevními záněty, 2) karcinomem prostaty, 3) nočními můrami.

 • Členka řešitelského týmu: Zkušenosti dětí a rodičů s neurologickým onemocněním epilepsií. TA ČR, program ÉTA; ID: TL01000254; hlavní řešitel prof. Peter Tavel, Ph.D. Aplikovaný kvalitativní výzkum realizovaný metodikou DIPEx.

 • Spoluřešitelka substudie Models of Child Health Appraised, Horizont 2020; ID: 634201; Hlavní řešitel prof. Mitch Blair; vedoucí substudie dr. Manna Alma. Příprava kvalitativní substudie projektu v ČR, projekt se zaměřil na zkušenosti s dětskou primární péčí v různých evropských zemích. Substudie realizována v ČR, NL, UK, SP a GE.

 • Členka řešitelského týmu: Spiritualita a zdraví u adolescentů a dospělých v ČR; GA ČR; ID: GA15-19968S; hlavní řešitel prof. Peter Tavel, Ph.D. Projekt se věnoval souvislosti spirituality a zdraví. Kombinoval kvalitativní i kvantitativní výzkum.

 • Členka řešitelského týmu: Metodika DIPEx v oblasti aktivního stárnutí; TA ČR – OMEGA; ID: TD020339; hlavní řešitel prof. Peter Tavel, Ph.D.; Realizace rozhovorů, analýzy, výstupy, příprava metodiky pro užití v ČR.

 • Hlavní řešitelka: Noční můry ve vztahu k hranicím v mysli a absorpci; SGS IGA_FF_2014_090.


Vybrané publikace


 • Lamerichs J., Andreassen H.K., Klůzová Kráčmarová L., Alma M. (2021) Fostering “Digital Subjectivity”: An Investigation of Digital Health Narratives in Norway, the Netherlands and Czechia. In: Svalastog A.L., Gajović S., Webster A. (eds), Navigating Digital Health Landscapes. Health, Technology and Society. Palgrave Macmillan, Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-15-8206-6_6

 • Černíková, K. A., Klůzová Kráčmarová, L., Pešoutová, M., & Tavel, P. (2021). Patient delay in presenting symptoms of breast cancer in women in the Czech Republic. Klinicka Onkologie, 34(1), 40-48. https://doi.org/10.48095/ccko202140

 • Krys, K., Park, J., Kocimska-Zych A. et al. (2020). Personal Life Satisfaction as a Measure of Societal Happiness is an Individualistic Presumption: Evidence from Fifty Countries. Journal of Happiness Studies. https://doi.org/10.1007/s10902-020-00311-y

 • Klůzová Kráčmarová, L., Dutková, K., & Tavel, P. (2019). Everybody needs to believe in something: Spiritual beliefs of non-religious Czech adolescents. Psychology of Religion and Spirituality, 11(1), 65–73. https://doi.org/10.1037/rel0000217

 • Malinakova, K., Kopcakova, J., Kolarcik, P., Madarasova Geckova, A., Polackova Solcova, I., Husek, V., Kluzova Kracmarova, L., Dubovska, E., Kalman, M., Puzova, Z., van Dijk, J. P., Tavel, P. (2016). The Spirituality Well-Being Scale: Psychometric Evaluation of the Shortened Version in Czech Adolescents. Journal of Religion and Health, 10/2016. https://10.1007/s10943-016-0318-4.

 • Lišková, M., Janečková, D., Klůzová Kráčmarová, L., Mladá, K., & Bušková, J. (2016). The occurrence and predictive factors of sleep paralysis in university students. Neuropsychiatric disease and treatment, 12, 2957–2962. https://doi.org/10.2147/NDT.S115629

 • Klůzová Kráčmarová, L., & Plháková, A. (2015). Vybavování snů a nočních můr ve vztahu k alexithymii a dalším osobnostním proměnným. Československá Psychologie, 59(5), 419-430.

 • Klůzová Kráčmarová, L., & Plháková, A. (2015). Nightmares and their consequences in relation to state factors, absorption, and boundaries. Dreaming, 25(4), 312-320. https://doi:10.1037/a0039712

 • Klůzová Kráčmarová, L., & Tavel, P. (2016). Rostoucí význam internetu jako prostředku k vyhledávání informací souvisejících se zdravím. E-psychologie, 10(1), 63-76.

 • Tavel, P., Klůzová Kráčmarová, L., Půžová, Z., Dubovská, E. (2015). Metodika DIPEx ČR. Certifikovaná metodika MPSV č.j.: 2015/70065-312.


FOTO: Jan Jirkovský


Poslední změna: 15. listopad 2021 11:16 
Sdílet na: Facebook Sdílet na: Twitter
Sdílet na:  
Napište nám
Kontakty

Navazující magisterský studijní program

Teoreticko-výzkumná psychologie

Univerzita Karlova

Fakulta humanitních studií

Pátkova 2137/5

182 00 Praha 8 - Libeň


Všechny kontakty


Jak k nám